Anatomy of the Pelvis

Navigation Bar
[main page]
 

up
 
down

Legend

[exam mode]
 

1. Fascia penis profunda
2. V. dorsalis penis
3. Ductus deferens
4. Plexus pampiniformis
5. M. cremaster
6. V. femoralis
7. A. femoralis
8. A. profunda femoris
9. A. circumflexa femoris lateralis
10. M. obturator externus
11. M. obturator internus
12. M. adductor brevis
13. M. pectineus
14. M. adductor longus
15. M. iliopsoas
16. M. quadratus femoris
17. M. sartorius
18. M. rectus femoris
19. M. tensor fasciae latae
20. M. gluteus medius
21. M. vastus lateralis
22. M. gluteus maximus
23. Ramus inferior ossis pubis
24. Os ischii
25. Femur
26. Os coccygis
27. Fossa ischiorectalis
28. Rectum
29. M. levator ani
30. N. pudendus
31. N. ischiadicus
32. Plexus venosus prostaticus
33. Symphysis pubica
34. Lig. arcuatum pubis
35. N. femoralis
36. Prostata