Anatomy of the Pelvis

Navigation Bar
[main page]
 

up
 
down

Legend

[exam mode]
 

1. Lig. suspensorium penis
2. Ductus deferens
3. Funiculus spermaticus
4. V. femoralis
5. A. femoralis
6. A. profunda femoris
7. N. femoralis
8. A. circumflexa femoris lateralis
9. M. adductor longus
10. M. adductor brevis
11. M. obturator externus
12. M. pectineus
13. M. iliopsoas
14. M. sartorius
15. M. rectus femoris
16. M. tensor fasciae latae
17. M. gluteus medius
18. M. vastus lateralis
19. M. gluteus maximus
20. Ramus inferior ossis pubis
21. Os ischii
22. Collum femoris
23. Trochanter major
24. Capsula articularis
25. M. obturator internus
26. Os coccygeum
27. M. coccygeus
28. M. levator ani
29. Fossa ischiorectalis
30. N. ischiadicus
31. N. pudendus
32. Rectum
33. Prostata
34. Plexus venosus prostaticus
35. Urethra(Pars prostatica)
36. Symphysis pubica