Anatomy of the Abdomen

Navigation Bar
[main page]
 

up
 
down

upper next
includes
thoracic organs

Legend

[exam mode]
 

1. M. rectus abdominis
2. M. obliquus externus abdominis
3. Diaphragma, Pars costalis
4. Cartilago costalis
5. Lig. falciforme hepatis
6. M. intercostalis
7. Costa 9
8. Costa 10
9. Costa 11
10. Caput costae 12
11. M. latissimus dorsi
12. M. serratus posterior inferior
13. Vv. hepaticae
14. Hepar, Lobus sinister
15. Hepar, Lobus dexter
16. Hepar, Lobus caudatus
17. V. cava inferior
18. V. portae
19. Fissura ligamenti venosi/ Lig. hepatogastricum
20. Glandula suprarenalis
21. Ren dexter
22. A. gastrica sinistra
23. A. phrenica inferior
24. Aorta
25. V. azygos
26. Articulatio capitis costae
27. Lig. longitudinale anterius
28. Corpus vertebrae thoracicae 12
29. Medulla spinalis
30. Processus spinosus Th12
31. Cauda pancreatis
32. Lien, Extremitas anterior
33. Lien, Extremitas posterior
34. Hilus lienalis
35. A./V. lienalis
36. Colon
37. Plicae gastricae
38. Ventriculus, Pars pylorica
39. M. iliocostalis lumborum
40. M. longissimus thoracis
41. M. semispinalis thoracis
42. M. transversus abdominis